H  原料設備  甜品類  蒟蒻Q凍類-切小丁用於甜品或飲料

蒟蒻Q凍類-切小丁用於甜品或飲料

黑糖Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
椰仁凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
荔枝蒟蒻Q凍粉(原寒天晶凍粉)
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
芒果蒟蒻Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
葡萄蒟蒻Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
咖啡蒟蒻Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
蜜瓜蒟蒻Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
草莓蒟蒻Q凍粉
包(0.7kg) 箱(30包) 1年期限
蒟蒻Q凍基底粉
包(1kg) 箱(22包)